понеделник, 22 юни 2015 г.

Свободата на панорамата и много от снимките на европейски сгради - под заплаха от лиценз

Във вторник 16 юни комисията по правни въпроси гласува доклада си относно преразглеждането на правилата на ЕС за дигиталното авторско право. Докато Юлия Реда успя да постигне компромиси с всички политически групи относно по-голямата част от предложенията си, областта, в която не бе постигнат компромис е правото на публикуване на снимки на обществени сгради и произведения на изкуството (като скулптури),  постоянно изложени на обществени места. В някои страни тези публикации изискват разрешение от архитекта или носителя на правото на публичното произведение, докато мнозинството от страните членки на ЕС се радва на така наречената Свобода на панорамата, която позволява на всеки да публикува снимки, документални филми и други произведения, изобразяващи обществени места, без ограничение. Проектодокладът на Юлия Реда посочва, че необходимостта от получаване на лиценз за такива ежедневни дейности като споделяне на нечии снимки в социални медии е анахронизъм и че Свободата на панорамата трябва да стане правило в целия Европейски съюз. За съжаление, на 16 юни членовете на Комисията по правни въпроси преобърнаха това предложение наопаки, приемайки най-рестриктивното изменение по въпроса за Свободата на панорамата, внесено от члена на групата на либералите Жан-Мари Кавада

Първоначалното предложение от проектодоклада на Реда:
[Европейският парламент],
16. Призовава законодателя на ЕС да гарантира, че е разрешено използването на фотографии, видеозаписи или други изображения на произведения, които са постоянно разположени на обществени места

Приетото предложение #421 на Кавада:
[Европейският парламент],
16. Счита, че комерсиалната употреба на снимки, видеокадри или други изображения на произведения, които са трайно разположени на физически обществени места, трябва винаги да подлежат на предварително разрешение от авторите им или упълномощените от тях лица;

Състояние на свободата на панорамата в страните от Европа.
Текущият текст на доклада ще оцвети картата в червено или жълто за всички страни от ЕС.
   да, включително за произведения на изкуството
   да, само за сгради
   да, само за некомерсиални цели
   не
   Неизвестно

 Ако това изменение стане закон, какво би означавало това на практика?

Първоначалното предложение на Реда е да се въведе Свобода на панорамата в целия ЕС, което ще оцвети всички страни от ЕС на картата в зелено. Предложение на Жан-Мари Кавада, което бе прието в комисията ще стори обратното - всички зелени страни ще бъдат оцветени в жълто или червено. Според неговото предложение, всички закони за Свобода на панорамата, които не са ограничени до некомерсиална употреба, трябва да бъдат премахнати.

Какво ме засяга?

Може би си мислите, че ограничението на Свободата на панорама за търговска употреба, би било проблем само на компаниите, които желаят да правят пари чрез продажба на фотографии. Но на практика, разграничението между търговска и нетърговска употреба е много по-сложно. 

Ако качите снимка от почивката си на Facebook например, вие не реализирате печалба от това. Вие, обаче, вече сте се съгласили с условията за ползване на платформата, в които се посочва, че ​​давате разрешение на Facebook да използва вашата снимка за търговски цели (Раздел 9.1 от Общите условия на Facebook), както и че публикувате съдържание, което не нарушава правата на някой друг или не нарушава по друг начин закона (5.1 от Общите условия). Това означава, че ако търговската употреба на фотографии, изобразяващи обществена сграда изисква лиценз от архитекта например, Ваша отговорност е да разберете дали сградата все още е със защитени авторски права (например дали архитектът е починал преди повече от 70 години, което води до отпадане на правата) и кой всъщност притежава правата днес. След това можете да сключите лицензионен договор с носителя на правото или сполазумение за отговорно колективно управление на правото, които изрично да позволяват търговската употреба на снимката във Facebook, преди да можете законно да качите вашите снимки там. Същото се отнася и за други социални мрежи или хостинг сайтове с употреба на снимки, които обикновено изготвят своите условия по начин, който ги предпазва от отговорност. Ограничение на Свободата на панорама до некомерсиална употреба ще въведе милиони европейци в конфликт с авторското право върху тяхното напълно безвредно и ежедневно онлайн ползване. И, моля, имайте предвид, че нарушаването на авторските права е не само въпрос на гражданско право, но и на прилагане на наказателно право (което ще бъде наложено в различна степен). 

Като цяло, далеч по-лесно е да се престъпят нетърговските ограничения, отколкото обикновено се подразбира. Например, ние виждаме противоречиви тълкувания от различни съдилища за това дали една обществен оператор, декларирал се като свободен от реклами, може да използва произведения с ограничения за некомерсиална употреба. Ако има консенсус по този въпрос, той е, че в сферата на търговската практика се навлиза далеч преди човек да започне да прави печалба. Можете например да очаквате вашия личен сайт да бъде счетен за търговски, дори само поради това, че имате добавени реклами или бутон Flattr и други бутони за микроплатежни услуги в употреба, дори и да правите много по-малко пари, отколкото сте платили за хостинг на вашия сайт или въобще да не правите. Във време, в което се изпробват нови начини за споделяне на съдържание в интернет и връзките между потребители и автори на творби започват да се размиват, да сведете вашите потребителски права към закона за авторското право в зависимост на статут на некомерсиална употреба, в действителност ще обезкуражи разработването и приемането на нови механизми за споделяне като например микроплащанията.

Ограничаването на Свободата на панорамата също така значително би усложнило бизнеса на журналисти, професионални фотографи или документални филмови творци, чиито дейности са ясно търговски, но които в продължение на десетилетия са имали възможност да разчитат на публичното пространство като ресурс, който може да се използва свободно от всеки, без преди това да се налага да се преговаря за лиценз. Ако една от целите на закона за авторското право е да се стимулира създаването на нови изкуство и информация, подобна промяна очевидно би било контрапродуктивна. За разлика от някои хора на изкуството, които разчитат на публичното пространство за да създават свои произведения, основният източник на доходи за архитектите със сигурност не е продажбата на илюстрации на готовата сграда. Лесно е да се види, че общият ефект от ограничаването на Свободата на панорамата за творците също ще бъде отрицателен.

Некомерсиална употреба и свободната култура

Накрая, нетърговското ограничение би било проблематично за използването в проекти, които разчитат на свободно лицензирани произведения. Уикипедия например не приема никакви снимки с ограничения, които противоречат на определението за свободно познание и това включва нетърговски клаузи - още повече, че Фондация Уикимедия, която управлява Уикипедия, няма за цел реализирането на печалба. Ако предложението на Европейския парламент бъде прието в законодателството, всички снимки на обществени сгради и творби, които са авторски произведения,  и чиито автор не е починал преди 70 години, ще трябва да бъде изтрити от Уикипедия.

Изтриване на снимки от Уикипедия ще е трагично за публичния достъп до свободно знание и култура. А какво да кажем за всички физически публикации, които са били направени в съответствие с правото на Свобода на панорамата, която е била крайъгълен камък на много европейски системи за авторското право в продължение на десетилетия? Обикновено новите закони, които разширяват обхвата на Закона за авторското право се прилагат със задна дата. 
  
 Например, ако срокът на закрила на обектите на авторското право е удължен от 50 на 70 години след смъртта на автора в много европейски страни, това не се прилага само за произведения, създадени след смяната на авторското право, но и за всички произведения, създадени в миналото, чиито авторски права срок все още не е изтекъл. Това повдига въпроса дали ограничението на Свободата на панорамата също ще се прилага със задна дата и ще направи незаконни всички произведения, които са създадени по силата на тази свобода. Ще трябва да приемем това, освен ако изрично не е посочено друго. Това би означавало, че много книги, пощенски картички или календари на публичното изкуство, които са напълно законни днес ще трябва да бъде изтеглени от пазара и вече няма да са в разположение на обществеността, или поне докато не се получи лиценз от архитекта на включената в тях сграда. Очевидно е, че това би довело до създаване на бюрократични кошмари за издателите и културните институции, а вредата от такава промяна значително ще надхвърли всякакви съмнителни ползи.


Какво може да се направи?

На 9 юли, на пленарно заседание, Европейския парламент ще гласува по доклада на Юлия Реда. Това е последният шанс на евродепутатите да обсъдят и да променят неговия текст по темата за Свободата на панорамата.

Обадете се на вашите представители, изпратите им пощенска картичка, свържете се с тях в социалните медии и им обяснете защо е важно за вас, публичното пространство да остане свободно за всички и защо то не трябва да бъде обременено от лицензионни споразумения. 

 Ако живеете в страна, която вече има Свобода на панорамата (всяка от страните, маркирани в зелено на картата по-горе или поне частично - тези в жълто), сведете до знанието на евродепутатите от вашата страна, че са на път да гласуват за предложение, което би ограничило права, на които разчитат техните избиратели. Обяснете им, че искате да следвате закона за авторското право, но промяна като тази, предложена за Свободата на панорамата, прави невъзможно знанието на правата за обикновените хора, които използват интернет. Призовете ги да опростят авторското право и да го направят годно за дигиталната ера, а не да измислят все нови и нови ограничения. Законът за авторското право трябва да се намери баланс между всички части на обществото. Нека вашите депутати знаят, че Свободата на панорамата е важна част от този баланс.

Можете да видите и предната публикация за историята на процеса, линкове и подробности. 

This text is under the application of additional terms of CC-0 license - No Rights Reserved

неделя, 21 юни 2015 г.

За свободата на панорамата и авторското право на снимките на обществени места


На 16 юни, Комисията по правни въпроси на Европейския парламент прие с голямо мнозинство изменена версия на проектодоклада на Юлия Реда за оценка на авторското право

Какво всъщност означава това за обикновения средностатистически
жител на ЕС и как би се отразило това на една снимка във Фейсбук например или видео в Youtube?  Какво всъщност е свобода на панорамата?


Сградата на Европеския парламент - без
свобода на панорамата

Предистория и предпоставки:


Каква е настоящата ситуация за авторското право в Европа и България?


Разпоредбите на Директивата за авторското право от 2001 г. вече не са в състояние да са в крак с увеличаването на трансграничния културен обмен, улеснен от Интернет. Текущият режим на авторските права пречи на
трансграничната обмяна на знания и култура. За да отговори на настоящите предизвикателства, законодателството трябва да се актуализира с текущите практики и хармонизира допълнително.
За тази цел Европейският парламент възлага на Комисията по правни въпроси разработването на проектодоклад с предложения за изменения на някои аспекти на авторското право.

Приемането на графика за проектодоклада става на 8 декември 2014 г., а на 15 януари 2015 г. е представянето му в начален вариант от основният докладчик Юлия Реда. Пълното му име е


ПРОЕКТОДОКЛАД относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

Свобода на панорамата в Европа

Накратко:  Първоначалният проектодоклад на Реда излиза с над 24 препоръки към Европейския парламент за подобряване на възможностите за единно европейско авторско право.

На 16-то място сред тях е:
[Европейският парламент],
16. Призовава законодателя на ЕС да гарантира, че е разрешено използването на фотографии, видеозаписи или други изображения на произведения, които са постоянно разположени на обществени места;


Мотивите за тази препоръка са:

Показателен пример за необходимостта от адаптиране е въпросът за това как или дали да бъдат защитени произведения на архитектурата на обществени места. В миналото законодателството е имало за цел опазване от неподходящо използване на архитектурата за търговски цели чрез масово произвежданите пощенски картички, като то не е било насочено към средностатистическия турист, който прави снимки, най-вероятно споделяни само в частна среда, след като бъдат разпечатани. Днес обаче всеки турист може да създаде цифрово изображение, да го качи в социалните медии и може би несъзнателно да го прави достъпно за цялата световна онлайн общност. Като се имат предвид милионите европейци, които вече участват в подобни дейности, става ясно, че авторското право може да бъде приложимо и справедливо само ако изобразяването на обществени сгради и скулптури бъде освободено от закрилата на авторското право, така че да не налага прекомерна тежест върху ежедневните онлайн дейности. Изключително разнообразното прилагане на изключението на „свободата на панорама“, посочени в Директивата относно информационното общество (Директива 2001/29/ЕО, член 5, параграф 3, буква з) в различните държави членки показва, че е необходимо да се създаде общоевропейско, широко определено право на ползвателите да представят произведения, които са разположени постоянно на обществени места.
Разграничението между търговските и нетърговските цели създава нови проблеми в онлайн средата, тъй като нарастващ брой ползватели действат същевременно и като производители на произведения. Условието изключенията да се ползват при използване с нетърговска цел не насърчава възприемането на новаторски схеми за възнаграждение, като например микроплащания, които може да се окажат от основно значение за развитието на нови бизнес модели в услуга на творците.

И избягването на парадокси от рода на това, че имаш право да снимаш Айфеловата кула през деня, но не и светлинното шоу от кулата вечерта. 
 

Свобода на панорамата в света
Следват месеци на разглеждане, обмяна на мнения, дебати, предложения за изменения, коментари, докато накрая на 16 юни се стига до гласуването в Комисията на окончателния вариант, който ще бъде предложен за гласуване в Европарламента.  
Атомиум - без свобода на панорамата

За параграф 16 и свободата на панорамата са предложени седемнадесет варианта за изменение (вж.  #413-430)

Приет е варианта за изменение #421 на Жан-Мари Кавада, който гласи:
 [Европейският парламент],
16. Счита, че комерсиалната употреба на снимки, видеокадри или други изображения на произведения, които са трайно разположени на физически обществени места, трябва винаги да подлежат на предварително разрешение от авторите им или упълномощените от тях лица;

Каква е ситуацията в България:

Между другото, там докладчик в сянка е Ангел Джамбазки от ВМРО, който сигурно въобще си няма представа за какво става въпрос, съдейки по единственото му предложение за свободата на панорамата, направено заедно със Саяд Карим - #418: Предлага на Комисията да представи доклад относно прилагането на директивата по отношение на напредъка на повишаване на осведомеността на потребителите....

... и по това с какво се занимава в Туитър.

Предложеният от Джамбазки доклад е направен още преди година и всъщност Юлия Реда е тази, която се опитва да извоюва нашата свобода на панорама, а не изпратения като депутат от България Джамбазки.

В момента в България „свободата на панорамата“ (макар и не под това название) е описана в чл. 24, ал. 1 на Закона за авторското право и сродните му права:


Чл. 24 (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: […] 7. използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
Измененият доклад е подкрепен на 16 юни от представители от всички политически групи в Комисията - единствените два гласа против са подадени от членове на крайнодесния Национален фронт (Франция).
В този проектодоклад се признава, че спешно е необходима реформа на авторското право не само за подобряване на единния цифров пазар, но също така и за улесняване на достъпа до знание и култура на всички хора в Европа.  
Парламентът призовава Комисията да разгледа възможността за широк набор от мерки, които да изменят закона за авторското право в крак с бързопроменящите се реалности и да подобрят трансграничния достъп до общоевропейското културно многообразие, като се надхвърлят плановете, обявени преди това от комисарите.
Докладът маркира повратна точка: След десетилетия, през които акцентът бе поставян върху въвеждането на нови ограничения за защита на материалните интереси на носителите на авторски права, това е най-силната заявка за преразглеждане правата на гражданите - на потребителите, институции за културно наследство и учени, и на автори, чиито производни творби се основават на оригинали. Той е и призив за намаляване на правната несигурност, пред която са изправени европейците в своето ежедневно онлайн взаимодействие с произведенията с авторско право - и в същото време защитава творците от експлоатация. Предложенията в него, ако бъдат приложени, няма да имат отрицателен ефект върху средставата на творците, но значително ще увеличават способността на всеки човек да участва в културните и образователни процеси. 
За първи път Европейският парламент призовава за определяне на минимални стандарти на правата на гражданите, намиращи се в списъка с изключения от авторското право и досега са били прилагани напълно по избор за отделните държави-членки. В доклада се подчертава, че използването на тези изключения не може да бъде възпрепятствано от ограничителни договори и че техническите средства за защита на авторското право не могат да ограничават правото ви да направите лично копие на законно придобито съдържание. Разискво се въвеждането и на изцяло нови изключения, а именно
   
  • да се позволи на библиотеките и архивите ефикасно да дигитализират колекциите си,
  •  да се даде възможност за наем на електронни книги в Интернет и
  • да се даде възможност за автоматичен анализ на големи масиви текст и данни (текст и извличане на данни).  
 Няма парламентарно мнозинство за общественото мнозинство

В същото време, постигането на съгласие по доклада дойде на съответната цена. Оказа се невъзможно да се изгради парламентарно мнозинство около
здравия разум на няколкото идеи за реформи, желани от по-голямата част от анкетираните в общественото обсъждане, проведеното в ЕС миналата година и подкрепяни от научни изследвания и експертни оценки.
Докладът вече не призовава за приемането на всички изключения за задължителни за целия ЕС, и това би попречило на правото на европейците да си взаимодействат с произведения с авторско право, с достигането до националните им граници.

Няма мнозинство за гъвкава отворена норма, която би позволила на законодателството да покрива бъдещи случаи, непредвидени в днешно време.

Вместо значително намаляване на условията на авторските права, които биха премахнали икономически неизгодния ефект на "черната дупка на 20-ти век", през която голяма част от новата културна история остава недостъпна за европейците, те все още са защитени. Комисията успя само да постигне отхвърляне на всички последващи удължавания във времето на авторското право, както и да премахне националните допълнения към срока на авторските права, като например 30-те допълнителни години, които Франция слага за творчеството на героите си от войните.
 
Произведения, създадени и възлагани от правителства ще продължат да бъдат обект на авторско право - предполагаемо за да ги предпази от суверена, който финансира създаването им. Вместо това, Комисията бе помолена само да направи по-прости правилата за производната им употреба.
Големите политически групи не само обърнаха гръб на тези идеи, които се ползват с огромна обществена подкрепа според допитването - те изрично настояха споменаването на безпрецедентния брой отговори от страна на крайните потребители да бъде изтрито от доклада. Това беше най-успешното усилие за политическо участие по въпросите на авторското право отвсякога - и ние трябва постоянно да напомняме на политиците за резултатите. Недопустимо е толкова много гласове да се игнорират.
Необходимостта от компромис също доведе до значително отслабване на тона в доклада. На местата в които проектния доклад на Юлия Реда издига силни искания, окончателната версия сега просто призовава Комисията да направи преоценка на някои идеи. За съжаление, това не представя Парламента като силен участник в предстоящия дебат по законодателните предложения.

 Докладът пое два основни удара:
В няколко точки постигането на компромис се оказа невъзможно и всичко се сведе до гласуване, което бе с отрицателен резултат за:
1. Свободата на панорама, където смущаващо изменение бе прието с подкрепата на EPP и S&D - удостоверяващо, че търговското използване на репродукции на произведения на обществени места трябва да изисква изричното разрешение на притежателите на правата.  
Това би ограничило съществуващите права в много държави-членки на ЕС, би въвело нова правна несигурност за много творци и дори би поставило под въпрос законността на много снимки, споделяни в платформи за търговско споделяне на снимки, като Instagram и Flickr. Режисьорите на документални филми например, ще трябва да проучват наличието на авторско право на всяка обществена сграда, статуя или дори графити на обществена стена, изобразени във филма им  - и да търсят разрешение от всеки носител на правото. Това е абсурдно.

 2. Комитетът също така отхвърли изменение, което призовава за  позволяването на аудио-визуалното цитиране във всяка страна-членка, разширявайки това право от текстовото цитиране и към другите форми на културно изразяване. В резултат на това, YouTube и подкастъри които използват такъв начин на цитиране, могат да останат извън закона и общи практики в интернет днес като пресъздаването на GIF файлове (например за илюстриране на заявления или емоции с анимирани изображения) ще е незаконно в много страни! Ако евродепутатите от GUE / NGL  не се бяха въздържали при това гласуване, изменението щеше да мине.
Това е само една част от пътуването:  
На 9 юли в пленарната зала всичките 751 членове на парламента ще гласуват по доклада. А няколко месеца по-късно, Парламентът ще започне обсъждането на законодателното предложение, което ще дойде от Комисията.
Какво може да се направи: 
Ето някои събрани предложения: Свобода на панорамата 2015


This text is under the application of additional terms of CC-0 license - No Rights Reserved

четвъртък, 11 юни 2015 г.

Знаете ли колко хиляди са природните забележителности на България и всъщност колко малко са техните снимки?

Знаете ли, че България има 3 национални и 11 природни парка, 90 природни и поддържани резервата, 564 защитени местности, 327 защитени зони, 348 защитени природни забележителности... 


(За сравнение: Пакистан, смятана от мнозина за изостанала страна от Третия свят, има само 157 защитени природни обекта... и средно 11 000 техни снимки със свободен лиценз... на месец!)  


   Има стотици красиви места в България, за които не знаят хиляди хора. Има и хиляди деца, които искат да научат стотици нови неща. Те имат (и имат правото да имат) милион и едно желания на ден. Но желанието за излет със семейството не е сред тях... 

Има и големи хора, в които има запазено по нещо детско. Всъщност във всеки от нас има. И ние желаем милион и едно неща на ден и сме по детски любопитни, но рядко имаме подобно желание. Просто защото не знаем за тези красиви места.

Има и любими хора. Всеки от нас има. Когато ни покажат подобна снимка, ние се оправдаваме пред тях и пред себе си с липсата на време, на интерес, на възможности... А всъщност нямаме желание. И отказваме. А най-вероятно и не предполагаме, че на броени километри от мястото, където живеем, за няколко часа можем да изкараме с децата и познатите си едно неповторимо изживяване. Просто защото не знаем, че близо до нас има подобни места. 

Има и незабравими спомени. Всеки от нас има. Когато ни попитат за такива моменти сред природата, ние се опитваме да ги изброим. Понякога спомените са поизбледнели с времето и тогава с гордост вадим и показваме снимките си. Но когато се случи да ги загубим или изтрием по невнимание,... тогава вече ще сме загубили и спомените си, и себе си. Просто защото вече ще сме забравили какво сме правили по тези места. И за нас.

От 1 до 30 юни в България за първи път се провежда кампанията Уики обича Земята - конкурс за качване на снимки от природни забележителности под лиценз за свободна употреба и разпростанение. За първите 10 дни пристигнаха над 400 снимки от най-различни краища на страната. От хора обикновени и от хора необикновени. Снимки от личности, всяка по свой собствен и уникален начин, и носещи различно усещане. От хора, които искат да споделят със света незабравимите си изживявания по красивите и неизвестни кътчета на България. Снимки от хора, които искат да останат такива места.

Ето и някои от тези, които пристигнаха вчера (източник: Общомедия):


Едно от Рилските езера; на заден план връх Мусала
Автор: Yonka serkedjieva
Снимка от резерват Али ботуш
Автор: Antonia-orion
Защитена местност Анатема
Автор: Givern

Антоновски водопад, Централен Балкан
Автор: Anton Lefterov

Вековна букова гора с приказни форми в Природен парк "Сините камъни"
Автор: Vyara Peycheva


Чепинска река в близост до местността Каратепе, Западни Родопи.
Автор: IzvoraИзглед от Милеви скали
Автор: Lybomir1998

Местността Кирилова поляна, резерват Рилски манастир
Автор: Suffer Tedkov


Резерват "Пеещи скали"
Автор: СпасимирЕдновременно с това продължава и писането и разширяването в Уикипедия на статиите за тези природни места. Освен снимките, които се използват за илюстративни цели, всеки свободен материал за защитен природен обект, източници, данни и въобще всякаква помощ ще бъде неоценима, ако искаме да ги запазим като такива.

  

сряда, 10 юни 2015 г.

3. Българска история (хумористичен прочит) - част III. Разширение при Крум и първия български краставичкометач     След първите публикации за основаването на Българската държава и развитието на държавата при наследниците на Аспарух, днес ще разгледаме по хумористичен начин развитието на България при хан Крум. Ще разберем как България добива слава на футболните терени на Европа.

След успехите на малки вратички на Телериг и Кардам, следващият център-нападател на националния отбор, Крум, най-сетне получава възможност да разгърне таланта на българите в атака. Преди това обаче, за да си запази задния вход, той тръгва нагоре и малко по диагонал по картата. Там централният вкарвач попилява аварите и нокаутира добрата ламя Спаска с едно-единствено дясно кроше. Ламята е разфасована на килограм между България и франките (татковците на днешните французи, майките са неизвестни) и българите се връщат от похода подпийнали и с пълни фризери. 

После Крум попилява и най-големия съперник в групата - отбора на Византия. Ако вечното дерби започва при Аспарух, то за Крум може да се каже, че поставя началото на една серия от доста успешни мачове срещу съперника.

  Първо той финтира, че ще тръгне по дясното крило, а атакува по въздушно-капков път. Превзема столицата София (която въобще си няма представа за това), и оттогава Славия и Левски започват да спорят кой е най-стария клуб в България. И въобще Крум прави куп зулуми зад границата. Плячкосва толкова много, че българите тоя път се връщат пияни кат' мотики и с изтърбушени фризери. За назидание, жените им ги набиват пред децата. Пет пъти.

   Две години по-късно и император Никифор I решава да направи едно гости по терените на страната ни. Когато стига до Плиска, византийския отбор се отдава на  кражби кат' изтървани цигани - оттогава в България има липса на тоалетни чинии и хигиенни навици и са загубени завинаги дупките на гевреците и резервното чене на Лили Иванова. За ченето обаче не се знае дали не го е глътнала сама.  

След като си помисля, че това е краят на тия гадни копилита, императорът решава да напусне триумфално терена.  По време на хъркането на византийския отбор на стадион Върбишки проход, българите подкупват страничните съдии и изненадващо им правят изкутвена засада от най-малко 3 метра зад линията на Стара планина.

Според хрониката на историка Теофан Изкуфялник:  
„...Когато Никифор разбра, че път назад няма, извика: „Дори да имахме самолет, пак нямаше да избегнем смъртта!”, след което се напишка и ритна камбаната. А Крум му отговори: "Кат' не щеш скара-бира - на ти секира! Пълен мишок! Ние пък имаме ракети земя-въздух".“ Победата остава в историята като Голямото нощно трепане на хъркащи патки.

   При поливането на разгромния резултат в съблекалнята след мача, Крум е сниман с чашка-стограмка, направена от главата на Никифор. На главата с тиксо е залепен автентичия сопол на императора, излязъл като балонче при последния му дъх. Това е свързано с религията на прабългарите, които вярват, че по този начин се поема от божествената сила на всеки владетел, съсредоточена в лявата дупка на носа му.

  Две години по-късно, ханът (вече получил сред запалянковците в Европа прякора Крум Страшни) подготвя невиждано дотогава футболно щоу за терена в Константинопол. С помощта на пленени ромски инжинерчета и наемането на джуджета от Средната земя, българите построяват обсадни машини, които мятат развалени яйца и краставици.

Уникален български краставичкометач

Самия Крум успява да забие своето копие в портата на града, както и да метне тъща си през стените (също ритуали на древните българи). За още по-голям късмет, забива и два шамара на министъра на културата, Азис. 

Това обаче се оказва фатално - Азис е маскирана дърта циганка и урочасва хана преди мача. Настъпва смъртта на Крум. Не е известна точната причина, че най-вероятно сее подул от ядене на яйца, докато лично е инспектирал обсадните машини. Друга теория твърди, че е препил с ракиени ментета на тържествата по случай мятането на тъщата.

  През своето управление Крум полага големи усилия за укрепването на държавата, за отглеждането на обсадни корнишони и на щастливо снасящи кокошки. Законите му са строги и не правят разлика между българи, славяни и горепосочените кокошки, така че няма много-много изпълнения на селски бекове.

Любопитна подробност: Освен с победите си с разгромни резултати над империята (от 5 на квадрат до 146 на -1), хан Крум остава в историята и с опита си за създаването на Първи каспичански овчи противотанков изтребителен полк с вграден GPS и лаптоп под мишница (виж снимката за подробности). Опитът се оказва неуспешен - носенето на лаптоп под мишница се оказва доста трудно за усвояване от новобранците, които са пренасочени към производството на миризливи бомби с топлинно насочване.  

Редник Беее - ееееев
от изтребителния полк
                               
Толкова за прословутия български централен нападател хан Крум, а ние ще продължим с друг важен етап от историята на страната - Покръстването на България при Борис I (или Мисията със сапуна)понеделник, 8 юни 2015 г.

Последната III-та част на най-смешните бисери и редакции в Уикипедия през годините

  
Днес завършваме сбирката с бисери и забавни редакции в Уикипедия през годините. В днешната публикация са най-различни попълнения, предадени в оригинал и почти без коментари. :-)

 
    Понякога свободното и лесно редактиране води до... хм, да кажем вмъкване на неуместно подбрани изречения при копи/ пейст, досадни грешки от бързане и лош превод или просто до целенасочени опити за хумор :-).

От статията за Борис Елцин:

„Елцин бил похитен от Граната...“От статията Хомосексуалност:

„Клетъчна група... която е два пъти по-голяма при ориентираните към женски овни...“

От Пушене:

„Пушачи са всички онези хора, животни, птици, насекоми които са принудени по различни причини да дишат замърсената с пушек атмосфера...“


От Търкел:

„Търкел:

Вид спорт, играещ се с Търкел. В един Таралясник има от 1 до 2ма Тарльовци. Измислен през 2006 г от семейство скучаещи българи в Канада.

Правила: - Изисква се терен с препятствия през които да може да се мине. -Дължина на тресето: 10м. За олимпиядата ще е повече в зависимост от дисциплината. -На края на тресето трябва да има процеп от 21,3см. -Терена може да е със всякакви препятствия (пералня, хладилник...) но трябва да има права линия от старта до финала, защото търкела не може да завива (може да има и малък завой). -Изисква се Търкел с кръгла форма който да е 38,5смс дебелина 4,5см. Кръгла форма. Материя: гума и плат. -Всеки има по 10 опита. Ако след 10 опита и на двата играча никой не е успял да вкара, те започват да се редуват докато някой не вкара. Когато някой вкара той прави Търпойнт. -Когато някой събере 3 Търпойнта, той получава Терсене. -Играят най-много 3 Терсенета. Когато някой спечели 2 от тях, тогава той печели Търкелмача. -Екипите са или 1 човек или 2ма. Всеки участник се нарича Тарльо. Екипа носи името Таралясник.“


От Батишница:

„...в селото се намира месността табите кадето има и и на6одки и следи от презумужали руски 4асти. са6тестжужа и легенда за подкупването на турския глажно командващ с тиква пална сас злато и тои предава орайието си исе предава“


От Тралене:

„... извърщвано с цел събиране на вид използвано в кухнята ракообразно, наречено рапан.“


От Доменико Скарлати:

„По време на престоя си в Мадрид Скарлатини композирал около 500 сонати за клавиатура. “

Май клавирни сонати, а? — Но може би щом е Скарлатини..., той може и за компютърни клавиатури.


От Краве масло:

„Най-разпространената форма на маслото се прави от краве мляко, но маслото може също така да бъде направено от млякото на други бозайници като например овце, кози, бикове и волове.“

А как ли се казва млякото от бик?  :-)


От Аян Хирси Али:

„нейните лични възгледи са инспирирани от конвертирането ѝ от мюсюлманка към атеистка“, след което спиритът й се интерполирал агностически.“

Още веднъж и по-бавно, моля.


От Борис Елцин:

„Елцин бил похитен от Граната...“

Е, пак като не го е изнасилила... :-)


От Кхмерска империя:


„...те почитали индийските богове и йм правели пиштни церемоний.“

И боговете пропиштели от правописий.


От Томас Йънг:

„Като малък Йънг започнал да чете само на две години, до като навършил четиринадесет вече знаел гръдски, латински, френски...“


Признавам го тоя - гръдския е мноооооого труден език, щото е за гърдите.


От Тимоти Гартън Аш:

„Пише исторически книги по актуални теми...“

И е роден през 1985, но има 157 години трудов стаж, нали? 


От Плюф:

„Плюф, това е това, което казват бебетата като ги натъпчеш, и не могат да приемат повече.“


От Хъх:

„Хъх е специфичен за хотелиерството термин, използван предимно от портиери и пиколи. Чрез него се означава действие целящо изнудване на клиента за бакшиш.“

От Арсен Венгер:

„Арсен Венгер: Наричан е "Професорът" , също така "Кралят на зделките"-във футбола.“


Не разбрах: На зелките или на дрелките?


Беседа относно триене на статията Стрелочник:

„Това ме побърква!!!!!! Имам сериозен спор с един човек дали тази дума съществува и се оказа че я има и аз искам да докажа, че я няма.... абе просто я махнете!!!!!!!! поне за седмица!“


отговор от друг редактор: „Има дума "стрелочник", ако това те вълнува.“


отново разтревожения: „знам че има, просто споря с един човек и искам да му докажа че няма, защото никога не губя!!!!“


От Николо Макиавели:

„Макиавели умира на 21 юни 1527 г. във Флоренция. (Изцинира убийството си)“


От изтрита статия:

"...АД, най-голямата частна компания в газовия сектор на България, е акционерно дружество, основано през 1992 година преди Христа."


Знаех си, че не може толкова бързо да е станала най-голямата.


Добавено в статията Старгейт SG-1:

„Студентите от Финансов Контрол, УНСС, които могат да изпият целия алкохол на вселената и по този начин да лишат човечеството от високоградусните напитки. Те притежават уникалната технология за създаване на вечния елексир, по-известен с наименованието "домашна ракия", също както и "шлякавица", "пърцуца" и пр. Обитават многонаселената планета "Студентски град" и излизат само през тъмните часове на деня.“


В статия за астролог:

„Предсказал е смърта си като за по сигорно е спрял да яде“


Текст към снимка от статия за неизвестен играч на билярд: 

„Рони О'Съливан може да си смучи щеката само.“От статията Колики, раздел „Ефект върху семейството“:


„Настъпва период на безсънни нощи – любим за бащите! ( „Махни ми това „пищяло от главата”). Ситуацията в не малко от случаите се утежнява и от появилото се чувство на безпомощност. Искаш да помогнеш на пищящото, малко човече с зачервено лице, но не можеш. В един момент ида въпроса : „Ние родители ли сме или какво... ?” Семейството е разделено: „ Ти спиш с него, аз сам в другата стая!”

Е това състояние има и своята положителна роля, семейството се сплотява за да се справи с проблема. Започват и у таткото да се проявяват „майчински чувства” и т.н. А най- приятно става, когато се намери решение на проблема, или просто след 4-я месец коликите изчезнат. Тогава наистина си казвате : „ Е, ние успяхме!”

Сега чакаме появата на първите зъбки.“


Поправки в статията Облак:

1. Милярди е поправено на милиярди.

2. ...държрат като хора.. е поправено на държът.

Чисто математически, авторът след няколко хиляди опита трябва да успее да ги напише правилно.Из краткия живот на статията Джонин:

„Джонинат е трето ниво нинджа.Нат него е само хокаге.Джонинат убочава генините.“
и 
„За да стане чунин неиджата трябва да е станала генин.След това,ако джонина в чйто отбор е распределен го препоръча за испита за чунин и генина го вземе то той става чунин-второ ниво нинджачунина е кумандир той вече може да ръководи мисии.“

С една дума - Наруто. 
:-)


От статията Скорпиони:

„Щом един новороден скорпион стане на 3 месеца, той сменя кожата си.Това става 5-6 пъти в живота му.“

Горкият, колко пъти му се налага да се ражда и да става на 3 месеца.


В биографична статия:

„oсвн това е обявен за най-синият човек на земята за 1900 г.“

Добре де, това е от бързането. Но е смяшно. :-)Определение за камина:

„Камина е част от архитектурния дизайн и представлява печка с кумин...“


От изтритата Беседа:Антонио Бандерас:

„днес гледах първороден грях харесва ми как се целуваш искам да ме вземеш за втората серия.“

Отчаян зов на фенка.


От статията Хамстери, описвайки половата система на хамстерите:

„Женските имат две долепени една за друга дупки“В статията Клизма на първия ред за съдържанието на статията е написано:

„Тази статия съдържа излишни суперлативи."


От Денят на детето:

„В Денят на Детето детето ви има най-много права.За децата от 4 до 12 годишна е задължително тогава да получават подаръци.“


От Яйцераждане:

„Разможаване на влечуги, при които се извършва яйцеживораждащо оплождане.“

Съвсем ми се объркаха представите.


От Тор (биология):

„За да може производителите на заешка тор да имат наистина качествен продукт те трябва да дават на зайците да ядат акитата си.Когато зайците ядат акитата си те си набавят минерали неоходими за разтенията и за самите тях.“


От Гъбчесто тяло:

„Върху тялот има малки израстаци който приличали на гъби.Затова се нарича гъбчесто тяло.“


От Премедикация:

„Болка,причинена от чатене по скайп.Тази болка може да бъде премахната само от лекари,които са завършили със 6.00!!!“


От Световния ден за хрупане на солети:

„Световния ден за хрупане на солети се чества от близо 800 години на 24 август, обикновено в късния следобед или привечер. Древните обичаи повеляват солетите да са Златна Д..........., червени със зле илюстрирана панда на опаковката.“


От Див чесън:

„...Има мирис на див чесън откъдето идва и наименованието на това растение....“


От Парола: Риба меч‎:

„...Риба меч има има уста като на меч затова я наричат риба меч...“


От Мексико:

„...в мексико външната политика западнала и много хораумирали от липса на храна....“


От Мухи цеце:

„...Сънната болест спира всички клетки в тялото на човек за животните обаче тя носи смърт!!....“


От Слюнка:

„Слюнката e урино-убиец. Когато човек пие морска вода, слюнката обезврежда пикнята в нея.“


От Кучеподобни:

„Те се отличават от другите хищници по различни вътрешни и външни особености.“


От Хейли Джеймс Скот:

„Тя ражда малко момченце...“

Ами колко голямо да го роди?
:-)От Великолепна фрегата:

„...за разплод колониите отиват на дървета в Флорида, на Карибите и островите Кабо Верде. Великолепната фрегата мълчи по време на полет, но прави различни звуци в гнездото си. Тези птици никога не кацат по вода, и винаги си вземат храна за полета.“


От Ебола:

„...тъй като тези кандидати могат да предпазват нечовешки примати от от заболяване индуцирано от ебола вирус.“


От Икер Касиляс:

„... В своята 82 мача за Испания, той е запазил 42 чисти чаршафа.....“

А калъфките?


От Южен кит:

„... Южните китове плуват бавно, ... но за сметка на това са много акробатични и често се пльоскат във водата с гръб.....“


От Безкрил корморан:

„... Той има дълъг клюн и око.....“
„... Плува по морска вода.....“


От Боа удошвач:

„...Боата удошвач е голяма неутровна змия от вид бои.Тази боа е силна и удушва плячката си като питона.....“


От статията за Рихтер:

 „Вдъхновен от хартията за плитки и дълбоки земетресения...“От заглавната страница на Уикипедия на киргизки:

1. "Wikipedya - демек, Ачык энциклопедия".

2. "Уикипедияга, кош келиңиздер!".... От статията Андон:

„От гръдски означава "единствен"

Както казахме, това е много труден език. :-)От Кърлеж:

„Истинският паразит е женският кърлеж.“От Химиотерапия:

„Пациентите най-често се оплакват от следните странични ефекти, придружаващи терапията:
косопад
гадене и повръщане...
смърт“

На кого ли се оплакват след последното?От Лох Нес:

„Лох Нес се намира на остров Великобритания в местноста Шотландия.“


От Нововавилонско царство:

„Населението на египет са били африканци с примеси от семиди.“

А какво ли е семиди? Сигурно семки за миди.
:-)


Ами това беше за редакциите в Уикипедия. Засега :-).
За другите ежедневни забавни коментари и хумористични статии може да следите в блога и в неговия архив.

Например публикациите в

 хумористичния Прочит на българската история (или откриването на земята като твърдо тяло).  :-)